Menno ter Braak
aan
E. du Perron-de Roos

Den Haag, 25 oktober 1938

25 Oct. '38

L.B.

Hierbij mijn, naar ik hoop, prompte reactie op den ploert Zentgraaff. Wat een stuk vuil. Nu Eddy ziek ligt, achtte ik het des te meer mijn plicht hem zoo hard mogelijk aan te pakken als de krant het toelaat.

Dit artikel verschijnt vanavond in Het Vad., d.w.z. (voor ev. citaten in Indische bladen) in Het Vad. van 25 Oct.

Binnenkort meer, en vast dank voor je brief met de relatief gunstige berichten.

Het allerbeste!

in haast je

Menno

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie