Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak

21 oktober, 1938

21-X, '38

Beste Menno,

Met Eddy is het goddank goed. Hij is sinds gisteren koortsvrij, en de dokter tevreden. Hij zat vanmorgen ook opgewekt in bed, een A.J. Cer gelijk, met een grieksche rand in zijn haar geschoren door den goedwillende maar onhandige tondeuse van ‘Zuster Leonardus’. Nu nog zoowat een week in het Ziekenhuis, dan een week naar buiten, naar een minder verraderlijke lucht dan de Bandoengsche. Ook ik zelf voel me een ander mensch. Eddy blijkt ergens onder de oppervlakte een zeer behoorlijk reservoir van weerstand te bezitten. Dat is ‘het fransche brio’, beweert hij zelf. Of het polemistentemperament. Want de eerste dagen waren zoo afschuwelijk dat ze als psychische klap gemakkelijk hadden kunnen tegenwerken in het ‘gevecht met de ziekte’. Hij is ook nu natuurlijk nog zwak, maar hij interesseert zich al weer voor de buitenwereld. Als je nu dit briefje aan Jan doorstuurt, dan laat ik hier het antwoord volgen, namens Eddy, op een vraag van Jan in zijn laatste brief, n.l.

De inleiding van de Muze van J.C. is niet geschikt om als afgerond artikel gebruikt te worden. Wel heeft hij nog copie over Indië, oudheden etc., liggen, die nu bij Kritiek en Opbouw is, maar die hij terug zal vragen ten behoeve van het Holl. Weekblad. Die krijg je dus eerstdaags gestuurd, Jan. En dit heeft mij eraan herinnerd dat ik maanden geleden eens een stukje zond aan Kron. van K. en K., waarvan nooit meer iets is vernomen.

Schrijven jullie beiden gauw, en ook, Jan, over het examen van Kees. En dat van Jan Jr.?

Veel hartelijks aan Aty en Ant

en groeten van Eddy,

Bep.

P.S. Menno, ik heb althans een van de vriendjes hier onderschat: Hugo Samkalden heeft een zeer onhebbelijk schrijven aan Z. gericht, met verzoek dat op te nemen in de J.B. Dat is natuurlijk niet gebeurd, maar hij heeft een antwoord gekregen dat kostelijk is van kindsche beleedigdheid. Inmiddels heeft een ander schendblaadje zich in de rel gemengd om te zeggen dat Z. nu ook zoo'n Zedenmeester niet is. Het wordt kostelijk. Later bizonderheden.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie