Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 2 december 1938

Den Haag, 2 Dec. '38

 

Beste Jan

Gelukkig, dat de vrede met Hein weer geteekend is. Hij was vanmorgen precies goed, na je verzoenende brief, leed nog iets, maar juist in het prettige. En hij zal voor je door het vuur gaan (ook al om zich te branden, maar toch niet alleen daarom).

Tot mijn stomme verbazing verscheen hedenmorgen ten bureele van het Vad... Varangot! Hij kwam mij vragen, of ik hem wilde aanbevelen als journalist, want hij zou nu eens een baantje zoeken. Trots, gevoel van schaamte of zooiets schijnt deze man niet te kennen. Ik heb hem uitgelegd, dat ik geen aanbeveling gaf aan iemand, die nog nooit anders dan negatieve liaisons met de journalistiek had gehad, waarop hij op zijn laconieke wijze verklaarde, dat hij dat zonderling vond: ‘ik zou toch zeker wel meer aanbevelingen geven waarvan ik wist dat er niets van waar was!’ Het was me bijna onmogelijk dit gezicht aan te zien. Blijkbaar verwachtte hij van mij een vriendelijke invitatie om te komen logeeren, maar ik heb Z.Ed. na een paar minuten weer ontslagen. Hij is defect, dat is het eenige, wat ik er van zeggen kan; hij zal, als het hem tenminste geen moeite kost en geen straf bezorgt, rustig een moord plegen, daarvan ben ik zeker... om dan den volgenden dag bij de weduwe van den vermoorde op de thee te gaan, en een beetje verbaasd te zijn, als men hem niet zoo hartelijk ontvangt.

We rekenen er dus op, dat je Donderdag bij ons logeert. Meld nog even, tegen dien datum, de zekerheid en zoo mogelijk het uur van aankomst.

Waarschijnlijk geeft Stuiveling als no.1. van de Vrije Bladen de correspondentie van Perk met Johannes Blanken. Gaat dat plan door, dan wijd ik mijn eerste kroniek niet aan Perk, maar aan Bruning. Ik heb over dien man n.l. een hoop te zeggen, dat niet in mijn artikel voor a.s. Zondag kon. - Voor iedere Anregung inzake die Bladen houd ik me aanbevolen!

veel hartelijks v.h.t.h.

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie