Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 30 november 1938

Den Haag, 30 Nov. '38

 

Beste Jan

Toevallig hoorde ik vanmorgen het heele verhaal over die copij-historie eerst van Hein, die er in zak en asch over was, en zich door jou zeer onbillijk behandeld oordeelde. Hij meent, geloof ik, dat je aphorismen van V.d. Wal hebt zoekgemaakt; en verder zegt hij, dat V.d. Veen hem om een artikel van 300 woorden heeft gevraagd over die letter. Ik begrijp er dus niets meer van. Maar aangezien Hein alles zeer dramatisch voordraagt, weet ik nooit precies wat ik ervan denken moet. De Groene was volgens hem heelemaal geen stok achter de deur, maar een zuiver zakelijk verzoek. In ieder geval, wie er ook gelijk heeft: wees mild voor den man. Hij lijdt onder wat hij een grievende behandeling van jou noemt, en wat misschien niets is dan zijn weer gestimuleerd minderwaardigheidsgevoel; hij lijdt misschien met wellust, maar voor zijn collega M.t.B. komt dat op een sterke beproeving neer. Onderzoek deze zaken dus nog eens even goed, want misschien heb je hem tegen je bedoelingen in toch een beetje onachtzaam behandeld. Overigens viel hij van de trap, heeft weer mot met vrouw no.1., Nen heeft puistjes etc. Ik heb zelden zulk een goed en tevens ondraaglijk lijdend mensch gezien, maar mijn gevoel voor hem wordt geheel beheerscht door de begeerte hem zoo weinig ongelukkig te zien, dat hij juist genoeg ongeluk heeft om zich gelukkig te voelen, maar vooral niet meer. En ruzie met jou maakt hem te zeer ongelukkig. Schrijf hem dus, wie er ook gelijk moge hebben, een verzoenenden brief, en laat niet merken, dat ik over hem schreef. Laat in ieder geval 15 Dec. geen schaduw over Heins bestaan werpen!

Als je in Holland komt, zien we je natuurlijk. Maak dienomtrent tijdig afspraken, met ons en met Coclico. - Het is heelemaal mijn schuld, dat mijn schoonzusje niet reageerde op jullie alleraardigste invitatie; ik bracht haar die alleen nog niet over, omdat zij midden in de drukte zit van een huis inrichten etc. etc., en nu stellig geen tijd heeft om weg te gaan. Wim heeft n.l. een groot paleis gehuurd op het Statenplein, en de twee duiven vliegen nu voortdurend af en aan naar dien til en vice versa. Aangezien hij 1 Febr. die baan moet opnemen, is er ontzaglijk veel te doen, want zij moeten ook nog huwen en reizen. Zoek er dus geen onverschilligheid of ondankbaarheid achter. Zij wil dolgraag.

Op de krant drukte, en onprettige stemming door de niet bepaald Oxfordachtige actie van De Lang om dezen er uit te smijten en genen zijn salaris te verminderen. Dat alles zonder preliminairen. Levy, die veertien jaar aan de krant was, is met één maand ontslagen. Hulsker krijgt n.b. per brief verzoek om maar voor ƒ50 minder hetzelfde werk te doen! Zaken! Geestelijke herbewapening met pistaches.

Tot nader en beter! Ik las een repliek van Eddy aan Zentgraaff, die eenvoudig schitterend was.

veel hartelijks onder ons en de onzen,

je Menno

 

Het Holl. Weekbl. wordt steeds maar rijker en beter; alleen houd ik mijn hart vast voor de keuken-indiscreties van Lecq. Eerdaags lees ik nog in die Echo's, welk closetpapier ik benut of welke sigaren ik prefereer (Genta)

 

Ik heb het gevoel, dat ik een massa met je te bepraten heb, dat ik nu niet meer achterhalen kan. Dat dus ± 8 Dec.

Over je verjaardag zal ik niet schrijven, tenminste niet in de krant. De rest moet je maar overlaten, zou ik zeggen.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie