Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 22 november 1938

Den Haag, 22 Nov. '38

 

Beste Jan

De zaak met de Vrije Bladen is, lijkt mij, in orde. Wij hebben gisteren vergaderd met Leopold en, behoudens onvoorziene moeilijkheden, zal de samenwerking wel lukken.

Het is erg druk; veel schouwburgen deze week, en een rotzooi van boeken.

Zaterdag Slauerhoff-vergadering gehad, waarover Lek je zeker wel heeft ingelicht. Laat hij nu haast maken, wat de uitgave betreft! - Vooraf hebben Donkersloot en ik een ‘onderhoud’ gehad, waarbij het heele incident nog eens uitvoerig moest worden besproken. Ik zal nu een gemeenschappelijk communiqué opstellen, waarvan ik hem en jou een afschrift zal sturen ter ev. amendeering. Ik vind Donker een min of meer zielige figuur; al die hoog te paard zitterij lijkt mij verklaarbaar door een gevoel van er naast te zitten. Maar het is moeilijk in die starheid een bres te schieten.

‘In Gesprek met de Vorigen’ is uit. Ik stuur je een exemplaar, zoodra ik het voor het Holl. Weekbl. bestemde recensie exemplaar hier heb; want ik verzocht N.e.v.D. dat aan mij te zenden, om er een opdracht in te kunnen schrijven.

De zaak met de Parijsche schrijverij is in orde, zooals je nu zeker al van Schilt hebt gehoord.

Met je opinie over ‘Schandaal in Holland’ ben ik het heelemaal eens. Ik begrijp niet, dat Meulenhoff zooiets niet wil uitgeven!

Ik denk al aan de kroniek in Gr. Ned., maar voor Sinterklaas zal ik practisch aan niets dan aan domme boeken kunnen denken. Leg mij nog eens precies uit, hoe je de verhouding Ter Braak - Van Eckeren voorstelt! Want ik las, dat die ook een vaste rubriek krijgt. Hoe is nu de verdeeling?

veel hart. gr. 2 × 2

in haast

je Menno

 

N.B. Van dien Jan de Vries snap ik niets. Heb ik de Edda ‘afgeslacht’? Integendeel! Misschien heb ik zijn NSB-helft gevoelig geraakt? Meer dan een poover stukje kon hij overigens van een niet-germanist moeilijk verwachten. In dien zin is het zeker poover, dat geef ik direct toe.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie