J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Marseille, 21 mei 1939

MS. Springfontein d.d. 21 Mei 39. Marseille

 

Beste Ant en Menno,

Afscheid nemen is niet zoo makkelijk als over afscheid schrijven. Het was ellendig. Nu zijn we weer een beetje normaal, omdat de installatie op een schip dadelijk al je aandacht in beslag neemt.

Ik verlaat Brussel zonder één zweempje van spijt vooral nu de Nijkerks er weg zijn. Parijs ging mij dadelijk veel meer aan mijn hart. Maar de werkelijk groote beroerdigheid zit in het vaarwel van de vrienden. Jullie weten zelf niet, kúnnen niet weten wát je voor ons beteekent: een groot stuk van ons leven.

We hebben nu 6 dagen volle zee voor de boeg. Ik hoop dat deze gedwongen rust ons gelegenheid schenkt ook innerlijk met ons zelf een beetje in het reine te komen.

We zijn de eenige Nederlanders aan boord.

Héél veel liefs van de jongens en Aty

Vele handen van Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie