J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

[19 juli 1939]

Dinsdagmiddag

 

Zooeven je lange brief met grote vreugde ontvangen. De ontvangst van het telegram, waardoor we zeer getroffen werden meldde ik je reeds. Wij ontvingen het in Durban. Het denkbeeld dat jullie hier zouden komen, maakt me geheel in de war. Want ik kan nog maar niet wennen aan deze afstand. Toen ik in Br. woonde zagen we elkaar ook niet dagelijks, maar je wist, dat je in 3 uur in Den Haag kon zijn en er was de teleph.

Om ver van alles te werken is het hier onovertroffen. Een heerlijke natuur en een heerlijk klimaat. De bouwstijl gammel en fantasieloos, doch blijmoedig en simpel. En alle berichten uit Europa komen van eindeloos ver, heel zacht en onschuldig tot ons over. We zouden zien in de buurt van ons eenige kamers of een huisje te vinden, zodat jullie bij ons kon eten. Je zoudt hier zeker een reeks maanden van heerlijk werken kunnen hebben.

Goddank van Romein, dat is een pak van mijn hart.

Zoo een briefje als v. Vriesl maakt me blij, dat ik daar nu werkelijk niet meer mee te maken heb. Nu kreeg ik een dergelijke, veel schelderiger brief van de heer(?) Rispens! Wat worden de heeren zeldzaam gevoelig! Wij snakken naar foto katjes. Wij denken over een hondje, ter afwisseling. Of beide!

Van de Fr. Kroniek is zoo erg niet. Ik kan elders wel over Fr. Boeken schrijven.

Gelukkig dat Krekel nu werkelijk weg is. Ik kan me zeer levendig voorstellen, dat het geheele geval het karakter van een opgeloste nachtmerrie aangenomen heeft.

Ik ben heel blij, dat je de kwaliteiten van Loser erkent. Wij hebben altijd heel veel van hem gehouden.

De mail moet weg!

Spoedig nader nieuws!

Veel liefs voor Ant van ons allen geheel

Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie