J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Kaapstad, 16 juli 1939

Zaterdag 16 July '39

 

Beste Menno,

Met een week vertraging zijn wij hier goed en wel geland. Kaapstad maakt een lieflijke indruk. Het mist karakter, maar het is blank en opgewekt. Veel [xxxen] en bloemen. Verder zee en bergen. De éérste dag reeds, nadat ik een georganiseerde aanval van collega's doorstaan had, gingen wij op huizenjacht. Er is hier héél weinig leeg. Donderdag wéér huizenjacht. Vrijdag huis gevonden door bemiddeling van dir. Nederl. Bank. Zafr. Een van zijn procuratiehouders zou nl. overgeplaatst naar Pretoria. Dit huis is juist wat we zochten: betrekkelijk nieuw, welonderhouden, prachtig gelegen (met een ongelooflijk vergezicht over de stad op zee), flinke tuin, ruime loopplaatsen, donkere kamer voor [Jan] etc. Verder kunnen wij de meid (is zéér moeilijk te krijgen) over nemen. Deze is goed gedrild en zeer goedkoop. Wij wonen kleiner, maar 10 × zoo aardig als in Brussel en als het complex huur-belasting-huisbrand-bediening samenvat nog iets goedkoper. De huur is hoger, maar belasting bestaat niet en gestookt wordt er zelden of nooit. Het huis heet Dennehoek. Maar wij vinden dat zoo ontzettend burgerlijk [Apeldoornsch] dat wij het willen omdoopen in La Verne. Het [xxxx] bestaat één [xxxxxx]. De huizen zijn niet genummerd en de post gaat hier uitsluitend op de naam af. Voorlopig dus Dennenhoek Kloofnekroad, Tamboerskloof-Kaapstad.

Gezegde procuratiehouder stamt uit.... Eibergen!!! Zijn gade werd gedurende de mobilisatie door je vader genezen. Veel lof nog immer daarvoor. Naam: de Froe. Hij is iets ouder dan jou, maar herinnert zich jouwer zeer goed als kleine knaap. ZEd. is een vriendelijke burgerman; d.w.z. schijnbaar vriendelijk want bij even spreken kwam de antisemitische aap uit de Geldersche mouw.

De journalistiek hier is Amerikaansch oppervlakkig. Ik zend je een foto met bijschrift waarvan alles onjuist is, namen, feiten, mededeelingen! Aty heeft natuurlijk nooit gezegd, dat zij al eens langs Kaapstad gevaren is!!! Misschien is ons onvolmaakte, ja minder dan elementaire Engelsch de schuld van deze misverstanden! Vrijdagavond hield ik een korte toespraak door de radio. <Zooeven kreeg ik daar een cheque van 2 guinea's (± 20 pop) voor 6 min voor! Ze zien me zeker voor vol aan> Vervelend zulke gelegenheidsspeeches op maat! Bij dezen die Brandwag maar nog niets van jou daarin ontdekt. Het is beter dan Die Huisgenoot; maar toch ook nog een primitief blaadje met een belletrie van heb ik jou daar! Ik heb in Johannesb. laten informeeren of je stuk er al in gestaan heeft.

 

Dinsdag 19

 

Zondag maakten wij een uitstapje naar Houtbaai om daar een zekere Jacques Malan te bezoeken. Dit is een echtpaar waar we zeker wat aan zullen hebben. Zéér belezen, geheel in de goede richting, gevoel voor humor, volkomen vrij van Afr.[nationalisme]. Ze wonen in een ideaal huis met de ideaal uitzicht. Modern en zeer modern gemeubeld. Hij is lichtelijk [Trotskist], maar helemaal niet opdringerig. Jullie zouden je daar ook zeker op je gemak voelen. Het is aardig hier Elsschot naast [Walman] in de boekenkast aan te treffen op het [zuidelijkste] puntje van de [wereld]! Aldaar trof ik aan de dichter N.P. van Wijk Louw, die hier niet alleen als de beste dichter, maar ook als een der beste intellecten geldt!! Ik heb hem in een half uur aan een [mateloze] hoeveelheid Vlaamsch - Blut und Bodenachtig edelfascisme horen verkondigen, dat ik er náár van werd. Een stróóm van vooroordeelen, holle phrasen, kinderachtige mythologie! Deze heer zal ik verder zoo veel mogelijk ontloopen. Te meer, daar ik er niet aan denk hier politieke discussies te beginnen, waar ik juist alle politiek ontvlucht ben! We hebben hier nu twee prettige menschen: Gerrit Bakker (Nederl.) en Jacques Malan (Afr.). Kees en Jan moeten tot 1 Maart élève [libre] zijn, dan kunnen zij zich laten inschrijven, [waarmee] zij de z.g. equivalentie ontwijken. Dat zal wel lukken. Kees maakte reeds kennis met de heeren Inskip en [Iterissen], resp. Prof en lector fr. taal en letter en zéér tot genoegen. Ook Jan trad reeds met zijn a.s. prof [Themaat] [xreght] in verbinding. Voorlopig krijgen zij 2 uur per dag les in het Engelsch: een stoomcursus!

Ik [xxxht] me in Z.afr pol en taalquaesties en weinig verheffend, doch helaas voor een journalist noodzakelijk.

Verder snak ik naar rustig mijn oude aantek. en invallen [eens] [gxxxexd] uit te werken. Dat zal wel half aug. worden.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie