J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Kaapstad, 11 augustus 1939

11 Aug '39

 

Beste Menno,

Hartelijk dank voor je lange brief van 1 Aug, welke heden hier binnenliep. Ik heb Die Brandwag, die mij om medewerking vroeg, geschreven mij dat ex. met jouw bijdrage te zenden. Krijg ik het dan zend ik het je dadelijk door.

Over Aldewereld hoor ik van alle kanten klachten. Uit berichten van de bank blijkt dat hij mijn hon. Van Juni en July op 22 july nog niet overgemaakt had. Ik zal hem morgen een brief op pooten toedichten.

De bijdragen van Hendrik Cramer worden zeker geplaatst, wanneer kan ik niet zeggen. De man, die ik in Parijs herhaaldelijk ontmoeten is een nare aansteller.

Wat je over Eddy schrijft heeft mij ontzettend gehinderd doch niet verbaasd. Hij heeft altijd geleden onder die matelooze zelfverheffing, welke in het stomweg denigreren van anderen gelegen is.

Questies van talent buiten bespreking gelaten, voel ik heel wat meer voor het stille afzonderlijke leven van M. Esser, dan voor Edddy's zelfbeklag. Als hij nu weigert zulk werk als de Stendhal te verrichten, vraag ik mij af wat hij dan wèl wil doen! Ik vrees met groote vreeze, dat 1o, het weerzien een wederzijdsche teleurstelling zal brengen en dat 2o een breuk of iets wat daarop gelijk verre van onmogelijk is. Ik moet je zeggen dat ik van Eddy zulk een dom op niets gebaseerd gekanker tegen M.E. niet zou accepteren. Ik heb zoo'n flauw idee, dat als ik in Holland was er ook tusschen Eddy en mij iets zou gaan haperen.

Wij bouwen ook reeds heele fantasieen op jullie Afrikaansche project! Een klein gem. huisje of eenige kamers hier in de buurt en bij ons de maaltijden. Als het lukt moet je 1 april 1940 afreizen dan loop je hier de (te warme) zomer mis. < >

Ik zal de volgende week uitvoeriger aan onzen Hein schrijven. En ook aan P.N.v E., wat zielig. Ik hunker naar de bundel van Gomperts, waarin ik vluchtig enkele specimen las.

Ik ben heden begonnen met het redigeren van mijn reisnotities onder de titel Catrijntje Afrika, titel welke in het eerste hoofdstuk verklaard wordt!

Ik werk mede aan Huisgenoot, Brandwag, Burger etc.

Ik verheug mij zeer op a.s. Zondag: bezoek bij Jacques en Hélène Malan, de aardigste menschen die ik hier ontmoet heb en die in Houtbaai[?] ± 12 km. in een ideaal huis en een ideaal omgeving wonen.

Ik heb veel last van mijn nieren.

Stuur van je vacantie oord, als je geen lust in brieven hebt, een pietsie aanzichtkaart!

Heel veel liefs voor Ant en van allen,

Geheel Jan

 

P.S. Een hiersch[?] journalist <[onleesbaar]> beloofde mij het no. van Brandwag met je stuk, dat ik dan na lezing zal doorzenden. Hij vertelde mij verder dat het geen gewoonte is auteurexx. te zenden tenzij zulks uitdrukkelijk verzocht wordt. schrijf dus even aan die hoofdred.

 

A.D. van Schoor

Hoofdred. Die Brandwag

3 Pleinstr. Johannesburg

April - Juni prachtig najaar      
Juni - Aug prachtige winter      
of      
Mei      
Juni herfst    
July      
Aug. winter, heerlijk    
Sept.      
Oct. voorjaar, heerlijker    

 

Laten we het dus maar op 1 Mei a.s. houden!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie