J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Kaapstad, 8 augustus 1939

8 Aug 39

 

Beste Menno,

We zijn nu vrijwel op orde, alleen de gordijnen en de boekenkasten van Jan en Kees ontbreken nog. Ons huis ziet er zéér gezellig uit en wij hopen van harte dat jullie het nog eens zult aanschouwen. Het is iets geheel anders dan 130 Bd Aug. Reyers. Vooral mijn kamer is véél aangenamer. De omgeving is ook allerfraaist zoodat alles pour le mieux dans le meilleur des mondes zou zijn, indien ik niet dat onafgebroken heimwee had. Voor de aardigheid sluit ik die brief van Mulder in: ook hij is daar na zooveel jaren nog niet overheen.

Ik ben nu druk aan het werk. Allereerst moet er veel voor het broodje geschreven worden, want reis + installatie heeft zeer veel gekost. Te samen denk ik: 3500, - gld. We zijn met zijn vieren. De jongens hebben natuurlijk ook hun eischen. Wat een uitstekend bandje van Salden om die bundel van Marja!

Hoe sta je nu met je vertaling? En hoe gaat het nu op de krant? Nog steeds volmaakte rust? De jongens kregen heden een lange brief van Annie Suiker. Adriaan schijnt het nog steeds zeer druk te hebben. Slaat hij er zich aardig doorheen? Gaat hij er niet te zeer in onder? Vertel ook eens iets over Salden.

Bij Wim en Mieneke alles goed? Vader Faber gezond en bezig? En de zadelmakerij????

Je hebt er geen idee van hoe anders mijn leven hier is.

Vrijwel de geheele dag thuis of een klein wandelingetje in de omgeving. Niet meer 2 of 3 × per dag naar de stad vliegen! Geen radio, geen kranten, alleen Hollandsche die een maand oud zijn en waarvan het politieke deel carrément overgeslagen wordt! Zoo nu en dan dringen eenige berichten uit de oude wereld hier door, maar op hun reis hebben ze al het beangstigende verloren. Je kunt je deze toestand van euphorie niet voorstellen als je er niet in leeft.

Voor het eerst na langen tijd kan een mensch nog weer eens iets van langen adem lezen. Ik ben nu in Flaubert bezig, met daar tusschen door boeken voor mijn kroniek in Het Holl. Weekblad.

Ik ben in gesprek zoowel met Die Huisgenoot, als Die Brandwag over geregelden medewerking. Ik zie er wel tegen op om nog meer hooi op de vork te nemen, maar het moet.

Stuur altijd als je ze hebt kiekjes.

Veel liefs voor fabertjelief,

Een hartelijke hand en geheel

je Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie