J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Kaapstad, 8 september 1939

‘La Verne’, Kloofnekweg, Kaapstad

8/9 '39

 

Beste Menno

Van eenige regelmaat in verzending van poststukken is geen sprake meer. Men beveelt aan de brieven zoodra ze klaar zijn op het postkantoor te brengen. Ze gaan dan steeds met de eerstvolgende gelegenheid mede. Heden kreeg ik je uitstekende studie over Gomperts. Het deed me bepaald goed, dat je dat postgrehoviaansche gerijmel op behoorlijk duidelijke wijze aan de kaak gesteld heb. Het ergerlijke is dat de naäpers altijd nog het minst aanbevelenswaardige naäpen. Tegelijk ontving ik een brief van Koos Speenhoff, waar ik mij zeer mede vermaakt heb. Ik sluit hem hierbij in. Ken je die Ter Braak: hij is geen vrind van je!!!!! Nu zie je eens hoe stompzinnig het publiek toch eigentlijk altijd reageert. Voor de goegemeente is dat stuk, dat mij uit het hart gegrepen was, een aanval op me!!!!!!! Koeien, ezels, honden zijn het! Ik was erg blij met een lange en hartelijke brief van onze oude Hein, die weer met zijn vrouw samen woont. Braaf zoo! Vermeld in je antwoorden steeds welke zendingen je bereikten, daar ik anders alle aanknopingpunten verlies. Vooral Boekje Van Wijk Louw en de portretten.

Je hebt er geen denkbeeld van hoe weinig de kranten hier geven en over nederland niets. We hebben nergens eenig denkbeeld van. Was er een bestorming van de winkels? Is er een algeheel mobilisatie? (Zou Bob Nijkerk weer in dienst zijn?) Hoe is de stemming. Zijn er nog produitsche honden? Hoe is het op Het Vaderland?

Als je zoo ver weg zit voel je je een tweede-rangschmensch, dat alleen maar voor spek en boonen mee mag doen. Mijn leven is afgesloten 18 Mei '39. Nu vegeteer ik wat verder.

Heel vééél liefs voor Ant van ons allen, veelhandig, geheel je

Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie