J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Kaapstad, 12 september 1939

12 Sept 39 Kaapstad

 

B.M.

Dezer dagen schreef ik je een sombere klaagbrief. Ik heb me nu weer een beetje uít de put gewerkt: neem er dus maar geen al te groote notitie van! De algemeene toon blijft in mineur, maar zóó hopeloos als toen is de situatie des gemoeds niet meer.

Heden 12 Sept. zou Eddy in Den Haag moeten aankomen. Ik ben zeer benieuwd of hij werkelijk er is.

Straks komt er een ‘leerling’, een jongeman die naar Nederland gaat om de laatste hand aan zijn studie te leggen en die nu Nederl. wil leren spreken: Kees heeft nu ink. van 5 pond per maand met zijn lessen (Fransch). Hij heeft nogal wat beginnelingen. V Wijk Louw is wat verder, met hem leest en verklaart hij nu Rimbaud! Jan verdient ong. hetzelfde met photo's en ik schrijf stukkies voor Brandwag en Huisgenoot. Ik ben zeer benieuwd hoe de verbinding met Holland is. Heden zou er vliegpost moeten zijn!

Het niet aanw. z.v. Fr. of H. kr. is pijnlijk.

Heel veel goeds, prettigs, liefs voor beiden van ons allen.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie