J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Kaapstad, 2 oktober 1939

2 October 1939

‘La Verne’, Kaapstad

 

Beste Menno. De laatste berichten uit Holland zijn nog steeds van 9 Oct; zoo langzamerhand een maand geleden. De dagbladen hier kondigen aan dat deze maand het normale postverkeer tusschen Engeland en ZA hersteld zal zijn. Ik hoop dat ik daar in zal deelen. Het is vermakelijk om te zien hoe alle lieden die hier pro hitler waren (als bolwerker tegen de bolsjewisten) nu als een blad aan een boom omgeslagen zijn en nu hopen op een militaire revolutie in D, vrede met met Eng. En Fr. om gezamenlijk tegen R. op te trekken. Het zal in Nederland wel ongeveer ook zoo zijn, dunkt me. Overigens trekken ze zich weinig van het geval aan, genieten van het mooie weer en van de geweldige opleving in zaken. Ze interesseren er zich voor zooals wij voor de oorlog Japan-China: uit de verte en in het lauwe. En het gekke is dat ik niet weet of ik dat verstandig en verblijdend of stompzinnig, antipathiek en ergerlijk moet vinden! Soms maakt die rust mij razend, soms geniet ik er zelf hartelijk van! Zoo gisteren (Zondag 1 Oct). Wij waren den gehelen dag op Houtbaai bij de Malans met dr Jacques en twee Fransche vriendinnen van de jongens. Verder nog tal van andere menschen. Het was mooi weer, het uitzicht en de tuin waren goddelijk. Er werd gepraat, gramof gespeeld (Charles Trenet!), gegeten, gesnoept, kortom een aller genoeglijkste buitenpartij, waarbij de oorlog geen seconde ter sprake of in de gedachten gekomen is. Is dit benijdbaar of verachtelijk? Antwoord mij!!!

De Dempo van de Rott. Lloyd is hier en Van Wijk Louw die hem zag liggen, is gaan vragen of Eddy soms aan boord was. Neen, zeiden ze, wel hadden ze de vorige reis een mijnh. en mevr Dup. met 2 kinderen vervoerd!

Spoedig weer een brief. Ik zond je 24 Oct een briefkaart, 26 Oct een brief

Steeds veel liefs voor A.F. en je zelf en voor allen, geheel je Jan

 

Origineel: Den haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie