J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Kaapstad, 6 oktober 1939

Kaapstad, 6 October '39

 

Beste Menno,

Ik was van plan je een lange brief te schrijven, maar nu de berichten betreffende een inval in Nederland zich steeds scherper accentueren, staat mijn hoofd er niet naar; staat mijn hoofd naar niets. Ik voel alleen maar een wonderlijk mengsel van angst en walging. Ik doe alles om door werkdwang mijn gedachten af te leiden van de verrotte werkelijkheid. Dat lukt mij één, twee dagen; dan is het weer mis. Eigenlijk leef ik bij de gratie van de krant. Zijn er namelijk goed of zelfs niet-slechte, neutrale berichten dan veer ik plotseling op om bij het eerste aanduidinkje van misseboel weer als bomijs in elkaar te zakken.

Daarbij komt dat ik zo weinig in het algemeen en in het bijzonder van UEd hoor. De laatste brieven zijn van 24 Aug en 9 Sept (bijna een maand geleden). Het is m.i. heel goed mogelijk om op een afstand een contact te bewaren, doch alleen wanneer er beiderzijds ‘weerwerk’ is. Ik kan mij niet goed een denkbeeld vormen van het bestaan in Nederland. Volgens Nini (laatste berichten van 24 Sept) merk je er eigenlijk niets van en zeker veel minder dan in 1914.

Deze week ontving ik het Sep'no G.N. waar ik wel tevreden over was. Nu is het geval Daum afdoend behandeld!

Ik maak zoo graag zoo nu en dan een No, dat alle toek. litt. historici zullen moeten raadplegen als zij het onderhavige tijdperk of onderwerp behandelen.

Ik herlas veel Benda, door alle buien van up en down heen, ben nu bezig de 10 delen proza van A. Verwey van 1 af, van A - Z door te werken en lees ter afwisseling daar tusschen door de Pléiades Gobineau.

Vraag Meulenhoff of hij mij vooral dadelijk na verschijnen de geb. ex. van

vSchendel Zeven Boomen

Binnendijk Zin en Tegenzin zendt!

Ik hunker er naar, want behalve de somberste overpeinzingen, hebben we toch niets anders als eenig schoon ontoereikend, medicijn als boeken, waar we een afschuw van hebben en er toch niet buiten kunnen!!

Hoe voelt Ant zich? Over haar vernemen we te weinig. Steeds zadelmakend en [onleesbaar]?. Of heeft ook zij door de dreiging haar zielsrust en levenslust verloren.

Het belangrijkst hier zijn de wolprijzen, welke nu reeds 60% boven normaal zijn en een stroom van welvaart over dit land uitstorten. Op de voornaamste blz van de kranten met kop over de heele blz vind je alles betreffende den wolmarkt.

Ik snak ook naar nieuws van en over Eddy.

Mijn eenige troost is v Wijk Louw, die vooral in de dagelijksche omgang aller aardigst is.

Met heel veel liefs en goeds van ons 4 voor jullie beiden. Geheel je Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie