J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

[Kaapstad], 29 april 1940

45

29 April '40

 

Beste Menno,

Hierbij een doorslag van de brief, welke ik, werkelijk ten einde raad, aan Arthur zond. Ik kon niet anders doen. Want ik maak me te zenuwachtig over de toestand. Ik somde maar ènkele voorbeelden op, ik had de lijst nog duchtig kunnen uitbreiden. Als het niet mogelijk is behoorlijk overleg met me te plegen, dan trek ik me terug; véél liever dan deze halve toestand te bestendigen. Ik vind het BEST wanneer Arthur al of niet in overleg met Vestdijk een door mij geopperd plan ter zijde legt, BÈST, BÈST; alleen wil ik daar dan graag kennis van hebben en vernemen waarom. Ik laat Arthur alle vrijheid. Het éénige wat ik vraag is BEHOORLIJK EN VOLLEDIG contact. Je kunt je niet voorstellen hoe ellendig het is adviezen, voorstellen en wenschen in een donkere put te gooien, zonder weer-werk.

Het is hier toch al niet leuk en als ik nu ook nog het contact met A. en GN verlies, is er heelemaal niets meer aan.

Ik heb slechte dagen!

x Met heel veel goeds en liefs van ons allen, geheel je

JAN

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie