J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

[Kaapstad], 27 april 1940

Nummer VIER-EN-VEERTIG

 

Zaterdag 27 April '40

 

Beste Menno,

Even een kort briefje ter begeleiding van deze doorslagen. We kregen namelijk gisteren van Nijkerk ingesloten brief, met een kopij van de brief, welke hij jou schreef. Hoewel die zaak van het Weekblad mij tien meters en méér de keel uit hangt, kon en mocht die nonsens van Bob niet onweersproken blijven. Het gekste is, dat hij en niemand anders mij geadviseerd heeft in zake de hulp aan Aldewereld en dat hij ook wist dat ik alléén maar die hulp bedoelde. Ik was zoo onbehoorlijk nijdig op ZEd, dat ik het verstandig oordeelde Aty, die in zoo'n geval véél kalmer is, te laten antwoorden, ten einde de zaak niet te envemineeren. Bewaar deze stukken in het dossier Greshoff. Verder niets bijzonders. Ik ben wat ter neer geslagen. Ik schrijf brief op brief aan mijn van god gegeven neef Arthur en hij antwoordt mij met hartelijke kattebelletjes, welke mijn ziel beroeren, doch mij niet wijzer maken!!! Ik vrees een beetje dat hij, net als wij vroeger, zich door de polletiek plat laat slaan. De bravert wéét niet HOE ik zit te snakken, naar mededeelingen Groot-Nederland betreffende! En dan is hij nog zoo onvolledig! Hij spreekt van ‘Hij die Menno het stuk van Mérode ter hand stelde’, zonder mij te vertellen wie die ‘hij’ was. Hij begrijpt toch wel dat ik daar méér dan benieuwd naar ben, juist omdat ik dat stuk van Mérode zoo'n treffende merkwaardige bijdrage voor ons tijdschrift vond.

Dezer dagen schrijf ik je uitvoeriger. Dit is enkel maar een levensteeken. Ik was deze week te mat en te spleenig om energiek met de pen te zijn. En wat ik nog aan energie bezat, gebruikte ik voor de Fransche moralisten, die nu eindelijk eens àf moeten!

Véééééééél liefs voor Annette Fabèr, veel handig je JAN

 

Nog géén bericht van ontvangst gekregen betreffende onderstaande no's

No. 28 van 13 Februarij
29 van 23 Feb.
38 van 14 Maart
39 van 20 id
40 van 21 id
41 van 2 April
42 van 11 April
43 van 15 April
44 van 27 April

vergeet vooral niet mij in te lichten over de nummers 28 & 29

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie