J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

[Kaapstad], 6 mei 1940

No. 46

 

6 Mei '40

 

Beste Menno,

Je brief no. VIII van 13 April in goede orde ontvangen. Schrijven valt mij nu wel héél moeilijk, te midden van een zoo pijnlijke onzekerheid. Ik hoop van ganser harte dat Roosevelt Mussolini van een schandelijke dwaasheid kan weerhouden. Het verheugt mij dat onze regering wat krasser tegen onze quislings optreedt. Maar waarom is Mussert nog niet gefusilleerd? Zoiets moet toch met de staat van beleg mogelijk zijn. Ik behoef je niet te zeggen hoe benieuwd ik ben naar Het Plagiaat! Ook wij kregen eenig bericht van Adriaan. Eddy schreef mij iets over die Slau-editie. Ik moet echter één ding ter ontlasting van Lecq aanvoeren. Zijn slot M.S. is in handen gelegd van een commissie van onderzoek:

Constant van Wessem, A. Roland-Holst in elk geval, en ik meen: D.A.M. Binnendijk. Het handschrift is pas ter zetterij gezonden met de goedkeuring door die commissie, die daarmede de verantwoordelijkheid overgenomen heeft. Ik neem dadelijk aan dat Eddy in feite gelijk heeft, doch de beschuldiging aan Lecq, lijkt mij niet geheel billijk.

Ik maakte deze week, onder alle moeilijkheden door, een klein boekje met 200 op- en aanmerkingen gereed. Er verschijnen er 2 × 100, resp. in July en Aug. in G.N. De kopij van de eerste 100 gaat tegelijk met deze brief van A.v. Rantwijk.

Ik kreeg lang alleraardigste brieven van P.N. van Eyck en van Eddy. Het aardigste is dat de eerste daarin over de tweede, de tweede over de eerste schrijft! Over en weer vol echte waardering voor menselijke eigenschappen, maar E. vindt P.N. een schoolmeester en P.N.E. een dilettant!

Wij leven in een geheel verschillende toestand: jij in steeds vernieuwde spanningen, ik in een dikke, doffe downheid, in een donkere kuil met geen enkel uitzicht.

Ik vind eigenlijk niets belangrijk genoeg om te melden! Spoedig méér en beter! Vergeef deze korte brief. Met héél veel liefs voor Ant,

veel handen van geheel je

Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie