Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

[Den Haag, na 22 maart 1937?]

B.J.

Geluk gewenscht met het succes N.R.C.! Zoo heeft het geval Urbain ook nog enkele goede kanten. Alleen zijn wij treurig, dat wij nu geen correspondent voor ons meer hebben. Is er niet iets op te vinden, dat wij op een of andere manier nog eens wat extra krijgen? - De brief van Nijgh zit ergens in mijn koffer, en volgt.

Hierbij een brief van Eddy, die nu heelemaal omgeslagen lijkt! Overvloed van baantjes! Als dat nu maar goed afloopt. Deze brief graag zoo spoedig mogelijk terug, want ik moet hem nog beantwoorden.

veel hartelijks

v.h.t.h.

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie