Willem Elsschot
aan
Menno ter Braak

Antwerpen, 1 februari 1933

Antwerpen, 1 Febr. 1933

 

Geachte Heer en Vriend,

Indien Forum reserve-exemplaren bezit, dan had ik gaarne dat van ieder van de twee nummers, waarin die oude verzen van mij verschenen zijn, een exemplaar gezonden werd aan onderstaande adressen:

1)Madame Dr. B. Maniewsky
Ul. Paniatowskiego
dom. Z.U.P.U. m.76
Gdynia (Polen)
2)Mejuffrouw Joh. van Lier
p/a. Messen
22a Bergpolderstraat
Rotterdam
3)Mejuffrouw A.C. van der Tak
Cronjéweg 30
Oosterbeek-Hoog
Geld.

Prijs dezer zes stuks, plus porto, zal ik overmaken zoodra ik het bedrag ken.

Bij voorbaat dank.

Met hartelijke groeten

A. De Ridder

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie