J. Huizinga
aan
Menno ter Braak

Leiden, 29 juni 1928

Leiden, 29 Juni 1928

 

Waarde Neef,

Met vreugde zie ik uw dissertatie in het licht verschijnen, en voor de toezending ben ik u zeer erkentelijk.

Het onderwerp en de wijze van behandeling heeft mijn levendige belangstelling; toch zal ik de lectuur eenigen tijd moeten uitstellen. Inmiddels wensch ik u bij voorbaat van harte geluk bij uw promotie

Met vriendelijken groet en veel dank,

Uw dw.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie