J. Huizinga
aan
Menno ter Braak

Leiden, 17 maart 1933

Leiden, 17. III. '33

 

Waarde Neef,

Mijn broer vertelt mij, dat ge de kennismaking van vele jaren geleden eens weer wilt komen aanknoopen. Wees verzekerd, dat ik U met genoegen verwachten zal. Ik heb in de volgende week de avonden van 24 en 25 nog open, in de daarop volgende die van 30, 31 en 1. Doe maar eens een voorstel, als ge wilt.

Gaarne Uw dw.

J. Huizinga

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie