Johan Huizinga
aan
Menno ter Braak

Leiden, 20 maart 1933

Leiden, 20. III. '33

 

Waarde Neef Menno,

Toen ik 30 Maart als vrij opgaf, vergat ik een vaste verhindering op den laatsten Donderdag der maand. Ik hoop, dat Vrijdag 31 U evengoed schikt. Maandag 27 is mij ook goed. Wil nog even p.o. bericht zenden, welke van beide avonden ik U mag verwachten.

Met vr. groet,

Uw dw. J. Huizinga

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie