J. Huizinga
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Leiden, 4 mei 1935

Leiden 4. V. '35

 

W.M.

Ortega y Gasset was niet te Parijs; men meende te weten, dat hij er spoedig zou komen.

Met vr. groeten

de Uwe

J.H.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie