J. Huizinga
aan
Menno ter Braak

Leiden, 16 april 1935

Leiden, 16. IV '35

 

Waarde Menno,

Met genoegen neem ik zitting in een comité, om Ortega uit te noodigen. Ik heb hem in Madrid leeren kennen, en als ik zijn adres in Parijs weet, zal ik hoogstwaarschijnlijk in de gelegenheid zijn, hem daar te gaan spreken, want ik denk er den 23sten of 24sten even te zijn, en omstreeks 1 Mei nog even terug te komen, na een korte reis in Frankrijk.

Mocht je me het adres kunnen opgeven, dan bij voorbaat dank.

Met vr. groeten,

je J. Huizinga

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie