Menno ter Braak
aan
Truida ter Braak (Woluwe-St. Pierre)

Den Haag, 14 april 1935

14 April '35

 

Beste Truida

Gisteren had ik je al willen schrijven, maar er kwam van alles tusschen, zoodat ik er nu pas vandaag toe kom. Allereerst hartelijk gelukgewenscht met je verjaardag! Het is wel niet zoo verschrikkelijk gewichtig om jarig te zijn, maar toch altijd wel gezellig en opmerkelijk.

Het is hier erg druk geweest den laatsten tijd; het seizoen loop tegen het eind het hardst van stapel, met Paschen hopen wij er een dag of wat uit te gaan, waarschijnlijk grootendeels naar Eibergen. Per Ford natuurlijk, gezien Wim nu een autobezitter is en de motor nog altijd vlot loopt.

Bedank Victor vast voor zijn zending. Ik heb het stuk nog niet kunnen lezen, maar zal het de volgende week zeker doen.

Heb jij Dirk Coster ook nog gesproken? Ik had wel eens willen weten, hoe hij zich in Vlaamsch gezelschap precies gedroeg.

Excuseer, dat ik zoo weinig schrijf, maar het bewegen van de hand als zoodanig hangt me momenteel eenigszins de keel uit. De bedoeling is heusch heel goed.

Ook van Ant hartelijke wenschen; zij heeft je, meen ik, pas uitvoerig geschreven.

hart.gr. van je Menno

 

ook voor V.V.

Ik sluit, ook namens Wim, hierbij I25 in, hopend dat je er inflatiewinst mee kunt maken. ‘Pantserkrant’ volgt binnenkort, maar is momenteel nog niet uit.

 

Origineel: Amsterdam, Universiteitsbibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie