B. Roest Crollius
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Den Haag, 19 september 1935

's-Gravenhage, 19 September 1935.

 

Zeer Geachte Heer ter Braak,

Gaarne zou ik van U vernemen, of omtrent de beide novellen die ik eenige maanden geleden heb ingezonden, reeds een beslissing is genomen.

In afwachting van eenig antwoord,

met de meeste Hoogachting,

B. Roest Crollius

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie