Truida ter Braak
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Brussel, 27 april 1935

Brussel, 27 April 1935

Gribaumontlaan 40

 

Beste Menno,

In de eerste plaats nog mijn hartelijken dank voor je brief op mijn verjaardag en diens inhoud. De devaluatie is inderdaad voorloopig een prettige toestand voor ons, maar de prijzen beginnen wel overal te stijgen. Ik heb vele nuttige en aangename zaken aangeschaft voor het geld dat ik van verschillende zijden voor mijn verjaardag heb gekregen, ik zal maar geen moeite doen om precies uit te maken wat voor het cadeau van jou en Wim ingeruild is, in ieder geval heb ik er veel plezier van gehad.

Ik hoorde gisteren van de mislukte Forumvergadering in Antwerpen. Het is een gekke geschiedenis, en voor jullie erg vervelend lijkt me. Waarom hebben jullie niet naar Brussel opgebeld, dan hadden Maurice en Marnix even kunnen overkomen, toen de hele redactie toch eenmaal bij elkaar was. Of duurde dat te lang?

Vandaag is de groote dag van de Wereldtentoonstelling. Maurice is er al de heele dag mee in touw maar aangezien samenwerken daar onmogelijk is zal het voor mij wel een vrije dag worden. Ik ben overigens al om kwart over acht begonnen vanmorgen maar ben nu, ik vermoed nog geen half tien, al klaar op een telefoongesprek na. Ik heb kaarten voor de opening maar voel er niet veel voor me temidden van het gedrang te begeven.

Zou jij me ook boeken kunnen opgeven, die geschikt zijn om te vertalen voor de Caleidoscoop-serie van Stols? Ik geloof dat hij het liefst Engelsche heeft, maar hij raadde me aan er jou over te schrijven, dus als je iets weet houd ik me aanbevolen.

Je Paasvacantie is zeker weer voorbij. Hadden jullie gezellige dagen in Eibergen? Ik heb sindsdien niets meer van de familie gehoord.

Veel nieuws is hier niet. Victor krijgt misschien een vaste rubriek in Groot Nederland, als er tenminste iets komt van de reorganisatie, die Jan Greshoff zich voorgenomen heeft. Maar het schijnt moeilijk te zijn Coenen iets aan zijn verstand te brengen of althans met hem samen te werken.

We zien hier Enny Binnendijk nogal eens. Je weet dat zij en Dick definitief van elkaar zijn? Zij krijgt waarschijnlijk een baantje voor de zomermaanden aan de kust, bij een oude Jood, die gezelschap moet hebben.

Ook Van Rantwijk hebben we verscheidende malen ontmoet. Hij is lang niet dom, maar ik heb hem nog nooit iets origineels horen zeggen. Vrijen kan hij nogal goed al heb ik er persoonlijk geen ervaring van.

Het weer geeft dunkt me aanleiding tot lyrische ontboezemingen aan de journalisten, die vandaag kolommen vol moeten zwammen over de tentoonstelling. Het is den laatsten tijd verschrikkelijk druk geweest, het verbaast me werkelijk dat de menschen nog altijd tot meer in staat zijn. Jou baantje lijkt me toch altijd nog iets beter dan de journalistiek, die alle richtingen bestrijkt.

Wij leven op 't oogenblik zonder al te groote geldzorgen en kijken maar niet te lang vooruit.

Met hartelijke groeten van huis tot huis,

je Truida

 

Heb je Victor's verhaal al gelezen

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie