Menno ter Braak
aan
M.J.W. Holleman (Amsterdam)

Tiel, 10 oktober 1920

Tiel, 10 Oct. /20

 

Den Heere Maas Holleman Z.Ed. (Beste Maas)

Voor ondergeteekende en nog enkele andere kennissen van den geadresseerde, wonende allen in de stad Tiel, is het nog steeds een open vraag, of meergemelde Maas op een Noordzeesteamer is verongelukt of in Holland voet aan wal heeft gezet, of hij moreel aan den groentijd ten onder is gegaan of dezelve met een verblijd hart heeft doorgemaakt, of hij reeds plaats heeft genomen op de collegebanken of een rozijnenzaak heeft opgezet, in 't algemeen, of hij nog in leven is en de stad Amsterdam hem onder hare burgers aanmerkt. Zoo ja, dan zal ondergeteekende er prijs op stellen, hiervan, al is het dan ook in sobere woorden, van boven getituleerden Maas, een mededeeling te ontvangen.

De vriend voornoemd

Menno

 

Hetwelk doende tevens namens: J. van Yzeren, J.R. Caron, A. van den Heuvell.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie