Menno ter Braak
aan
M.J.W. Holleman (Amsterdam)

Tiel, 10 december 1920

Tiel, 10 Dec. /20

 

Beste Maas

Gegeven je afkeer van pengebruik, schrijf ik je nog even een dreigbrief om me zoo spoedig mogelijk te antwoorden op mijn vorige briefkaart. Deze behelsde, ook om je afkeer van briefschrijven, in 't kort het volgende: Kom je 18 Dec. a.s. op de fuif? Ga je daarna nog eenige dagen mee naar Eibergen? Je kunt natuurlijk hier logeeren etc. Schrijf alleen even, of je komt. Je bent van harte welkom.

t.à.t.

Menno

 

p.s. Je weet zeker, dat bij ds. Prins een nieuwe proles, Joan, verscheen?

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie