M.J.W. Holleman
aan
Menno ter Braak

[Amsterdam], 8 september 1935

8 Sept. '35

 

Beste Menno,

't Is alweer 'n eeuwigen tijd geleden dat je me verblijdde met je brief naar aanleiding van mijn huwelijk, en daarom haast te gek te zeggen dat ik daar nu op ga antwoorden, maar ja, ontkennen baat niet en 't is 'n droevig feit dat 't hanteeren van de pen voor andere dan zakelijke correspondentie me steeds moeilijker afgaat. Ik had me stellig voorgenomen in m'n lange vacantie de achterstallige brieven te schrijven en nam tot dat doel ook jouw brief mee in de ‘Sommerfrische’, maar eerst 'n aanloop van 'n paar brieven kon mij op het goede pad helpen, nu ik weer thuis ben aan m'n eigen bureau kan zitten pennen.

Inmiddels bezochten mijn vrouw en ik van [onleesbaar] uit (waar we 3 weken doorbrachten) je ouderlijk huis in Eibergen, waar we gelukkig je beide ouders aantroffen, die ons allerhartelijkst ontvingen. 't Was me 'n vreugde hen pleizier te kunnen doen met het kieken van het nieuwe huis. Na hun terugkeer van de reis zullen je denkelijk de foto's wel toegestuurd worden.

't Zou allerprettigst zijn wanneer je je eens ter onzent verstonde op een van je zakenreizen. Om je dit te vergemakkelijken diene 't volgende.

Ik ben nog steeds werkzaam als waarnemend griffier (onbezoldigd!) aan de Rechtbank, waar ik overdag meestal wel te vinden ben, ofschoon ik dan niet altijd ter beschikking van bezoekers kan zijn. 't Telefoonnummer is me ontschoten maar is te vinden onder 't hoofd Justitie.

't Beste doe je echter even je komst schriftelijk aan te kondigen. 't Lijkt me aangenamer je in m'n huis te ontvangen. Mocht je niet anders kunnen dan telefoneeren, vraag dan, als je de Rechtbank hebt, naar Mr. Holleman Junior (er is nòg 'n Holleman aan de Rechtbank), Zesde Kamer.

Ik hoop zeer binnen afzienbaren tijd iets van je gewaar te worden!

Tot ziens,

je Maas

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie