Everard Bouws
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 26 juli 1932

26-7-'32

 

Beste Menno,

Dank voor brief en zending, ik vind je stuk over de Gesprekken allervoortreffelijkst, het is naar Eddy door. Ik kan je (royale) standpunt tegenover Marsman niet geheel deelen, het is niet zoozeer de opmerking an sich als wel de kwajongensachtige manier waarop hij hem (volkomen overbodig) [inlascht], die mij irriteert. Enfin, jullie moeten het maar uitmaken, als ik iets te zeggen had, stemde ik tegen beide dingen.

Ik heb een paar dagen geleden bij Doeke het bandontwerp van het Démasqué gezien, een blauwe vlek op een zwart fond met witte letters. Er waren ook nog tierlantijnen op, die hij geschrapt had. Het lijkt me niet onaardig, als ik een bezwaar zou hebben, was het tegen die vermelding van Eddy's voorrede op de band.

Slauerhoff had zijn roman willen afsluiten met het stuk dat in Augustus komt, maar aangezien dit noch oplossing noch ontspanning brengt heb ik hem geraden er nog een hoofdstuk aan te plakken. We hebben dat samen uit andere stukken klaar gemaakt, naar mijn meening is het zeer goed geworden. Aangezien we het heele geval hebben gehad, lijkt het me wenschelijk om nu ook dit stuk nog maar op te nemen, dat komt dan in September.

Eddy is 25 blz. deze maal, Brulez moest dus wel vervallen; September heeft E. ± 25 blz. noodig dan hoop ik dus Brulez weg te werken.

Augustus wordt:

Greshoff poezie 5 blz.
Eddy Dirk 25
Vestdijk de Vlinders 2
Slau Roman 18
Claartje poezie 2
Bep essay 4
Panopticum de Vries 5
Panopticum jij en Eddy 3
  _____
  64

De dames komen zoo wel onderaan, maar in verband met de aard van het werk lijkt me dit toch de beste verdeeling. Vindt je het beter om Claartje 3 te zetten, schrijf me dan nog p.o.

Mijn radio rede over het Démasqué is klaar, behalve een korte inleiding is het een zuiver referaat. Als ik het uitgetikt heb, krijg je een doorslag, misschien kan je dan hier en daar nog een verbetering aangeven.

Kreeg je ook Otten's Mobiliteit en Revolutie? Je las het geloof ik, al in M.S. Goed bedoeld en hier en daar wel leesbaar, maar toch geen haar beter dan zijn reputatie. Die univers-aliteit van geest van den zeeman...

m.vr.gr.

je B.

 

Bijgaand ter inzage nog een aardig staaltje van paters mentaliteit, please return. (v.d. [Kruik] is Hoofd Red. Nieuwe Arnhemmer)

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie