Menno ter Braak
aan
G.H. 's-Gravesande

Rotterdam, 10 december 1933

R'dam, 10 Dec. '33

 

B.H.

Je brief ontvangen, in dank. Ik liet gisteren de gelezen tijdschr. en nog wat copie op de krant voor je achter. Hierbij ook mijn nota, die ik als het kan wel graag met mijn salaris op 15 Dec. overgeschreven had! Wil je het even ter bestemden plaatse afgeven? Bij voorbaat dank! Ik heb gisteren in de koude nacht per auto moeten terugrijden na ‘Krontjong’, dat verdomd lang duurde. Als ik [alles] in alles naga, is het eigenlijk een schandelijke winst voor Het Vad., dat ik voor deze maand maar 2/3 van mijn salaris krijg uitgekeerd; ik heb, meen ik, twee premières (zegge 2 of 3) aan Oosterbeek moeten overlaten en verder alles opgeknapt, werk aan de rubriek incluis, naast mijn gewone leeraarswerk. Maar ik wil er niet over beginnen en klaag dus verder ook niet, hoewel ik de duiten prima zou kunnen gebruiken voor de verhuizing.

Nu nog wat. De du perrons schrijven mij een wanhopige brief, omdat ik al iets over Malraux schreef en zij nu bang zijn, dat hun stuk niet geplaatst wordt. Ik hoop, dat het toch geschikt is om geplaatst te worden; anders zouden zij slachtoffers worden van mijn buitensporige journalistieke snelheid! Zij vragen mij nu dit: of ik, als het stuk onverhoopt niet geplaatst wordt, het wil doorzenden aan Hoofdredactie Delftsche courant, Delft, en dan moet er met drukletters onder: POTOMAK, en op de enveloppe het parijsche afzendersadres. Hooren zij van mij morgen, Maandag dus, niets, dan beteekent dat, dat het stuk toch in Het Vad. komt, anders verwachten zij eveneens morgen van mij een telegram van één woord: Doorgezonden. Aangezien nu niet ik, maar jij over dit stuk gaat, vraag ik jou, om even dezen dienst voor mij te willen verrichten. Ook hiervoor bij voorbaat mijn hartelijke dank! De Duperrons zitten in de ergste geldverlegenheid, naar het schijnt, en je neemt hen een pak van het hart door dit even waar te nemen.

Hart.

je M.

 

Moet ik naar Sacha Guitry?

Ik ben vrij!

Van Wassermann nog geen antwoord!

Wij verhuizen 21 Dec. naar Pomonaplein 22!!

 

N.B. Het spreekt vanzelf, dat ik, als ik in den Haag woon, de taxi niet in rekening breng! De hierbij opgegeven taxi's zijn absoluut noodzakelijk voor de ‘uitoefening van mijn bedrijf’ geweest.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie