Menno ter Braak
aan
Maurice Roelants

Rotterdam, 8 december 1933

R'dam, 8 Dec. '33

 

Beste Maurice,

Tot mijn spijt is er een kleine vergissing in de afwikkeling van het ‘programma’ voor het Jan.nummer. Ik had de tekst getypt en snel aan Vestdijk en Van Vriesland gezonden; de laatste heeft zijn copie ‘verloren’ en Vestdijk vond de zijne terug, waarop ik hem doorgaf aan Bouws. Nu heeft genoemde Bouws mij een poets gebakken, door (zie Forum Dec.) in de door mij reeds gecorrigeerde proef zijn eigen naam als mede-redacteur in te lasschen; en ik heb hem, in overleg met Van Vriesland en Zijlstra, geschreven, dat wij niet meer met hem willen samenwerken. Dergelijke poetsen, die ons verlakken voor het oog van geheel Groot-Nederland, wacht ik niet weer af!

Ik heb hem nu ook gesommeerd, alles wat hij aan copie etc. bezit, p.o. aan mij op te zenden. Het is een frissche zaak: Bouws maakt zichzelf redacteur door een proef te vervalschen!

Dit ter orienteering. Zoodra ik den tekst weer heb, komt hij naar je toe.

hart.

je Menno

 

Origineel: Antwerpen, Letterenhuis

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie