Albert Boeken
aan
Menno ter Braak

19 december 1927

19-12-27

 

Waarde ter Braak,

In antwoord op je schrijven 't volgende. Herman Kloppers heeft zich voor eenige weken bij mij opgegeven en heeft betaald. Indertijd heb ik dit ook aan jou doorgegeven.

De rekening van Capi berust op een abuis. Op de laatste bijeenkomst heb ik met Ivens uitgezocht welke posten door A'dam en welke door de Ned.Liga betaald moesten worden. Door een misverstand heb jij nu juist de Amsterdamsche rekening gekregen en ik de Nederlandsche. Ik heb reeds bij Capi gereclameerd. Deze zal je wel de goede zenden (plm. f 14.-)

Over het nieuwe postpapier ben ik al met Scholte bezig.

Beste groeten

A. Boeken

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie