Briefwisseling Menno ter Braak - Capi (Foto-, Projectie- en Kino-handel Capi)

Capi
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 12 maart 1928

12-3-28

 

Beste Menno,

In antwoord op je brief van 11 Maart, heb ik de brief van de I.T.F., gericht aan Scholte aan jouw adres, aan Scholte ter behandeling doorgezonden.

Ik ben het volkomen met je eens dat wij deze zaak moeten entameeren, maar niet dat wij geen financieele kosten kunnen dragen. Scholte moet dit maar verder in orde maken en er eens voor naar den Haag gaan. Zouden er toch kosten aan verbonden zijn dan moet Scholte zich dadelijk tot Ir. Kalff wenden of tot de Haagsche Liga, die zoo enthousiast zijn, en moet hij dan maar aan het Bestuur van de I.T.F. vragen hoe die man heet, die zich er zoo voor interesseert. Bij dien meneer zouden wij dan het geld voor een stand kunnen halen.

Hierbij zend ik je afschrift van den brief, welke Hans Richter ons schreef, en waarop ik reeds antwoordde, zooals je uit den doorslag bij mij voorigen brief zag. Wat de oorzaak van het conflict is weet ik ook niet.

Mejuffrouw Bettink zie ik dus 18 Maart verschijnen.

Zoojuist heb ik met Boeken getelefoneerd. Deze vindt je concept best. Er komt echter een kleine bemerking bij dat de project-prijs naar gelang van de keuze der film zal bedragen F.50.-- tot F.120.--

Mevrouw Ligting zal de brieven schrijven. De adressen van Kunstkringen zal Boeken vandaag zien te bemachtigen. Zoogauw je te Amsterdam bent bel Boeken dan even op. Ik ben zelf t/m Donderdag a.s. afwezig. Bel mij echter vrijdag-avond bij Capi op.

Pelster is momenteel weer te Parijs. Adres: Hotel des Ecoles, Rue Delambre 15.

Met hartelijke groeten,

bij afw. van den Heer G. Ivens,

H. van Dongen

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie