Briefwisseling Menno ter Braak - W.C.J. Cambier van Nooten

W.C.J. Cambier van Nooten
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 18 september 1927

A'dam 18 September '27

 

WelEdele Heer,

Gaarne zou ik toetreden tot de film liga (afd. Amsterdam). Zoudt u s.v.p. zoo goed willen zijn mij een programma toe te zenden en ook te laten weten, waarheen ik de contributie (is het niet f 10?) zou moeten gireeren?

Hoogachtend,

(mej.) W.C.J. Cambier van Nooten

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie