J.A. Cambier van Nooten
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 18 september 1927

18 Sept.

M.

Gaarne zou ik voor dezen winter toetreden tot de film liga, zoodat ik de eerste film reeds zou kunnen zien. Zoudt U mij een abb. kaart kunnen doen zenden met opgaaf der kosten? Of mag ik van U, indien vooruitbetaling noodig is, 't adres van den penningmeester vernemen?

Hoogachtend

J.A. Cambier van Nooten

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie