Briefwisseling Menno ter Braak - J.A. Cambier van Nooten

Johanna Cambier van Nooten
aan
Menno ter Braak

Amsterdam [1927]

Geachte Heer ter Braak.

Met veel genoegen las ik een tijd geleden de mededeeling in de courant van de oprichting der filmliga. Zoudt U zoo goed willen zijn mij eenige nadere inlichtingen daaromtrent te geven, o.a. of men als lid kan toetreden en wat de voorwaarden daar van zijn. Met dank voor de moeite.

Hoogachtend

Johanna Cambier van Nooten

Leerares solo Zang

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie