Capi
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 4 april 1928

4 April 1928

 

Hierbij doen wij U een maandrekening d.d. Maart toekomen voor de Ned.Film-Liga. De kwitantie's van de post d.d. 2 April, worden U later toegezonden.

Gaarne zien wij het bedrag der rekening F.31.78, plus de Vijftig Gulden, welke wij de Liga nog geleend hebben, spoedig op onze postgiro rekening 1368 bijgeschreven.

Hoogachtend,

[handtekening onleesbaar]

Capi

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie