Capi
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 2 november 1928

2 November 1928

 

Mijnheer,

Onlangs zonden wij U een rekening à F.49.10 en inliggend presenteeren wij U een rekening à F.8.38.

Daar deze rekeningen geen geleverde goederen betreffen, doch een zuiver voorschot zijn, moeten wij U zeer dringend verzoeken ons deze beide bedragen per omgaand te gireeren, zoodat deze gelden uiterlijk Woensdag a.s. in ons bezit zijn.

De firma Capi wil zeer gaarne zijn organisatie voor verzending, proefdraaien enz. in dienst der Filmliga stellen, maar kan dan niet bovendien voorschot-bedragen blijven fourneeren.

U voor een spoedige toezending der rekeningbedragen bij voorbaat dankzeggend,

Hoogachtend,

[handtekening onleesbaar]

Capi

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie