Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 22 oktober 1928

Amsterdam, 22 October 1928

Aan Dr. Menno ter Braak

Geachte Heer

De redactie van De Vrije Bladen stelt er prijs op zoo spoedig mogelijk van U te vernemen, met het oog op een dezer dagen te verspreiden circulaire, op welke bijdragen van Uw hand zij voor den volgenden jaargang mag rekenen.

Uw antwoord gelieve U te adresseeren aan den redactie-secretaris de Heer Constant van Wessem, Dalweg 15, Hilversum.

Noodkreet! In Godsnaam, zend iets langs voor het November-nummer.

C.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie