Capi
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Nijmegen, 21 november 1928

21 November 1928

 

Mijnheer,

Hierbij ingesloten hebben wij de eer, U de nota te zenden voor de film-projectie van de Filmliga op Zaterdag 17 November te Nijmegen.

Men gaf ons van Arnhem uit op, dat deze prijs aangegeven was. Dit is echter al reeds een gereduceerde prijs, die wij voor het goede doel nu maar zoo gelaten hebben, doch waarvan wij U verzoeken, ons het bedrag dan ook omgaand te willen inzenden, en wel aan ons adres:

van Berchenstr. 17, Nijmegen.

In afwachting verblijven wij,

Hoogachtend,

[handtekening onleesbaar]

Capi

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie