Capi
aan
Menno ter Braak

28 november 1928

28 November 1928

 

Beste Menno,

Hierbij een brief van Braat te Nijmegen en het antwoord van Pelster daarop. Ik geef in deze zaak Pelster in alles gelijk. Afgezien van het conflict, dat hangende is tusschen de Nederlandsche Filmliga en de Arnhemsche Afd. moet Arnhem onmiddellijk F.68-- aan Pelster betalen. Wij kunnen dan later wel zien hoe het conflict afloopt. Wil je hun met klem hierop wijzen. Ik reken in deze geheel op je medewerking.

Verder de kwestie van het keuren der films. Scholte heeft aan Pelster toegezegd voor de helft der keuringskosten, zijnde F.23-- garant te staan. Pelster heeft dit indertijd al niet aangenomen en vraagt nu of de Nederlandsche Liga dit bedrag nu dadelijk aan hem betalen wil. Ik vindt dat dit Pelster zeker toekomt, gezien de buitengewone moeite die hij gedaan heeft voor een vlotte keuring der films voor Arnhem.

Het is je zeker wel mogelijk nu F.23-- aan Pelster te zenden. Over een en ander spreken wij Donderdag-avond op de vergadering van half tien wel.

Meldt mij tevens nog even hoe het staat met de voorstelling voor jou. Kunnen wij om kwart voor achten beginnen?

De voorstelling te Rotterdam is dus verschoven tot Donderdag 6 December a.s. in het Notarishuis, Wijnstraat 35.

Met beste groeten,

bij afw. v.d. Heer J. Ivens.

H. van Dongen

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie