Capi
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 4 december 1928

4 December 1928

 

Mijnheer,

Ingesloten zenden wij U een rekening à F67.88 over de maand November.

Hierop komt o.a. voor:

Reparatie kleed projectie zaal Capi F7.50
Materiaal voor reparatie F2.50

Hierover schreven wij U reeds in ons schrijven van 27 October j.l.

Tevens staat onder aan de rekening vermeld: P.M. Drie maal proefdraaien bij de firma Capi ... onberekend. Tot heden geschiedde dit proefdraaien ten onzent steeds onberekend. Wij verzoeken U echter beleefd er rekening mede te willen houden dat wij hiervoor in het vervolg moeten berekenen:

proefdraaien (onkosten voor licht, enz.) F.5.--
loon operateur F.1.--

Gaarne spoedige gireering van het bedrag tegemoetziend,

Hoogachtend,

[handtekening onleesbaar]

Capi

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie