Capi
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 17 april 1929

17 April 1929

 

Mijnheer,

Ingesloten doen wij U een gespecificeerde rekening toekomen van het tot op heden openstaande bedrag ten behoeve der Nederlandsche Filmliga

Daar ons hoofdkantoor op betaling van deze post heeft aangedrongen, verzoeken wij U beleefd ons het geld zoo spoedig mogelijk, liefst per omgaand, te willen gireeren.

U bij voorbaat dankzeggend,

Hoogachtend,

[handtekening onleesbaar]

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie