Capi
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 13 juni 1929

13 Juni 1929

 

Mijnheer,

Ingesloten zenden wij U een totaal-rekening van de thans nog openstaande posten ten behoeve van de Nederlandsche Filmliga. Daar ons kantoor te Nijmegen op betaling hiervan aandringt zouden wij het zeer op prijs stellen, indien U dit bedrag op onze girorekening zoudt willen overschrijven.

Bij voorbaat beleefd dankzeggend,

Hoogachtend,

[handtekening onleesbaar]

Capi

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie