Delftsch Studentencorps Debating Club ‘Vrije Studie’
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Den Haag, 9 oktober 1927

den Haag 9 October 1927

WelEdelGeboren Heer.

Ingesloten doe ik U de statuten der Nederlandsche Filmliga en de instructie brief weer toekomen. Wat betreft de proefnummers van Uw orgaan verzoek ik U ons daarvan een 160 exemplaren toe te zenden, daar dit het aantal te verwachten bezoekers is en voor uw orgaan in het Corpsorgaan de Spiegel propaganda is gemaakt.

Met de meeste hoogachting

namens het bestuur van ‘Vrije Studie’

H.H. Bourdrez

w.n. secretaris

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie