Menno ter Braak
aan
Rotterdamsche Kring

Amsterdam, 17 oktober 1927

Amsterdam den 17 X 1927

Menno Ter Braak

Den Texstraat 31B

Amsterdam

Den Heere

J.E. van der Pot

Eendrachtsweg 12A

Rotterdam

Zeer geachte Heer,

Indien mogelijk, zou ik gaarne a.s. Donderdag 2 personen willen introduceeren. Bestaat daartegen bezwaar? Ook zoudt U mij verplichten door mij nog even te melden, hoe laat U mij aan het lokaal, waar ik lezen zal, verwacht.

De eigenlijke tekst van mijn lezing duurt ca. 50 min.-1 uur, maar mijn betoog vereischt toelichting met enkele prozafragmenten, die ik dan liefst na de pauze behandel.

Gaarne nog eenig bericht van U tegemoetziend

met de meeste hoogachting

Uw dw.

Menno ter Braak

Origineel: Stadsarchief Rotterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie