Rotterdamsche Kring
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Rotterdam, 18 oktober 1927

18 October 1927

Zeer geachte Heer,

Wij verwachten u a.s. Donderdag in ons gebouw Eendrachtsweg 12 tegen 8 uur 's avonds. Onze lezingen vangen altijd om 8 uur aan. Ik zal zorgen ongeveer kwart vòòr acht aanwezig te zijn, om u te ontvangen.

Uw introducés zijn zeer welkom.

Uw indeeling van den avond lijkt mij uitnemend.

Met de meeste hoogachting,

Uw dw. J.E. van der Pot secr.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie