Menno ter Braak
aan
Rotterdamsche Kring

Rotterdam, 8 oktober 1929

Rotterdam, 8 Oct. 1929

Nieuwe Binnenweg 131b

Dr. Menno ter Braak

Aan het Bestuur van den ROTTERDAMSCHEN KRING

Weledelgeboren Heeren,

Ondergeteekende moet U mededeelen, dat hij tot zijn grooten spijt het lidmaatschap van de ROTTERDAMSCHEN KRING, waarvan hij den aanbieding op hoogen prijs heeft gesteld, voorloopig niet kan aanvaarden, daar 1e tijdsgebrek en 2e financieele omstandigheden hem nopen, het lidmaatschap van vereenigingen tot een minimum te beperken.

Inmiddels, met de meeste hoogachting

Menno ter Braak

Origineel: Stadsarchief Rotterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie